AKTUALNOŚCI

17.03.2017 r.
Walne Zebranie Członków

Informujemy, że 6 kwietnia br. o godzinie 13.30 w Gminnym Centrum Kultury przy ul. Moniuszki 2 odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego".

04.11.2016 r.
LGDZZ wkrótce uruchomi nabory

Informujemy, że od 18 listopada do 9 grudnia br. Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński będzie prowadziła nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

13.10.2016 r.
Dobry projekt gwarancją sukcesu

W dniach 12-13 października br. w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie odbyły się szkolenia, podczas których potencjalni wnioskodawcy mogli dowiedzieć się m.in. jak poprawnie wypełnić dokumenty aplikacyjne w ramach naborów, które wystartują już wkrótce.

06.09.2016 r.
Festiwalowe Świętowanie

W sobotę, 3 września 2016 r., w Dąbrówce odbył się „VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw” organizowany przez LGD Zalew Zegrzyński pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Więcej aktualności...

POWITANIE

Prezes

Mam zaszczyt zaprosić Państwa nad Zalew Zegrzyński, na teren objęty funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego". Obszar położony nad rozległym akwenem Zalewu jest przystanią dla osób poszukujących spokoju i ciszy, a także chcących spędzać aktywnie czas. Naszą misją jest ochrona bogactwa przyrodniczego, wspieranie działań proekologicznych, rozwoju gospodarczego, turystyki, sportu i rekreacji, z wykorzystaniem tradycji historycznej i kultury lokalnej. Tylko współpraca mieszkańców obszaru Partnerstwa pozwoli, aby był to teren przyjazny dla zamieszkania i wypoczynku, dbający o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Więcej.

Lokalna Grupa Działania
PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego (LGD) to organizacja obejmująca swoim zasięgiem gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (Powiat Legionowski), Dąbrówka i Radzymin (Powiat Wołomiński), Somianka (Powiat Wyszkowski). LGD powstała w 2005 roku dla realizacji programu Leader+ Unii Europejskiej. Celem programu Leader+ jest wspomaganie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi ze szczególnym naciskiem na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem.

Cel ten realizowany jest w sposób oddolny, poprzez tworzenie partnerstw obejmujących przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (m.in. administracji samorządowej i państwowej, społecznego (organizacji pozarządowych, mieszkańców i ich grup, związków wyznaniowych itp.) oraz gospodarczego, zwanych lokalnymi grupami działania.

Misją LGD jest: "Inicjowanie i wspieranie działań społeczności obszaru Partnerstwa na rzecz ochrony bogactwa przyrodniczego, rozwoju gospodarczego, turystyki, sportu i rekreacji, z wykorzystaniem tradycji historycznej i kultury lokalnej obszaru Partnerstwa".


Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".