AKTUALNOŚCI

17.06.2016 r.
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” Zarząd na posiedzeniu w dniu 08.06.2016 roku podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Związku. Zebranie odbędzie się 28.06.2016 roku o godzinie 13.30 w auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Sikorskiego 11 (parter).

23.05.2016 r.
Umowa na realizację LSR podpisana!

Z największą przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, iż dnia 17 maja 2016 roku Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Z ramienia LGDZZ umowę podpisał Prezes Zarządu Edward Trojanowski, z ramienia Zarządu Województwa Marszałek Województwa Adam Struzik.

18.05.2016 r.
Kondolencje

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż dnia 15 maja 2016 roku po ciężkiej chorobie zmarł śp. Henryk Kłębek, wieloletni członek Rady Lokalnej Grupy Działania. W naszej pamięci pozostanie pracowitym, aktywnym społecznie, serdecznym i skromnym człowiekiem.

11.05.2016 r.
Podziękowania!

10 lat LGD.

Więcej aktualności...

POWITANIE

Prezes

Mam zaszczyt zaprosić Państwa nad Zalew Zegrzyński, na teren objęty funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego". Obszar położony nad rozległym akwenem Zalewu jest przystanią dla osób poszukujących spokoju i ciszy, a także chcących spędzać aktywnie czas. Naszą misją jest ochrona bogactwa przyrodniczego, wspieranie działań proekologicznych, rozwoju gospodarczego, turystyki, sportu i rekreacji, z wykorzystaniem tradycji historycznej i kultury lokalnej. Tylko współpraca mieszkańców obszaru Partnerstwa pozwoli, aby był to teren przyjazny dla zamieszkania i wypoczynku, dbający o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Więcej.

Lokalna Grupa Działania
PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego (LGD) to organizacja obejmująca swoim zasięgiem gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (Powiat Legionowski), Dąbrówka i Radzymin (Powiat Wołomiński), Somianka (Powiat Wyszkowski). LGD powstała w 2005 roku dla realizacji programu Leader+ Unii Europejskiej. Celem programu Leader+ jest wspomaganie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi ze szczególnym naciskiem na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem.

Cel ten realizowany jest w sposób oddolny, poprzez tworzenie partnerstw obejmujących przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (m.in. administracji samorządowej i państwowej, społecznego (organizacji pozarządowych, mieszkańców i ich grup, związków wyznaniowych itp.) oraz gospodarczego, zwanych lokalnymi grupami działania.

Misją LGD jest: "Inicjowanie i wspieranie działań społeczności obszaru Partnerstwa na rzecz ochrony bogactwa przyrodniczego, rozwoju gospodarczego, turystyki, sportu i rekreacji, z wykorzystaniem tradycji historycznej i kultury lokalnej obszaru Partnerstwa".


Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".