Położenie

W skład LGD Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego wchodzą następujące gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew - należące Powiatu Legionowskiego; oraz gminy: Dąbrówka
i Radzymin - należące do Powiatu Wołomińskiego.

Foto
Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju


Lokalna Strategia Rozwoju LGD Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego obejmuje położony za północnymi rogatkami Warszawy zwarty obszar, o kształcie podobnym do rombu z dłuższą osią zbliżoną do kierunku Wschód – Zachód, a krótszą zbliżoną do kierunku Północ - Południe. Powierzchnia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju wynosi 733 km2 (stan na 31.12.2006, za: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl ).

Obszar ten sąsiaduje z:
- od zachodu i północnego-zachodu - z Powiatem Nowodworskim (gminy: Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Nasielsk),
- od północy – z Powiatem Pułtuskim (gminy: Winnica, Pokrzywnica i Zatory),
od wschodu - z Powiatem Wyszkowskim (gminy: Rząśnik, Wyszków i Zabrodzie)
- od południowego-wschodu i południa – z pozostałą częścią Powiatu Wołomińskiego(gminy: Tłuszcz, Klembów, Wołomin, Kobyłka i Marki),
- od południa – z miastem stołecznym Warszawą i Powiatem Warszawskim Zachodnim (gmina Łomianki)

Obszar LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego przecina kilka ważnych dróg, w tym międzynarodowa droga E 67 (w Polsce – droga nr 8): Praga – Warszawa - Kowno oraz drogi krajowe: nr 61 Warszawa – Augustów i nr 62 Strzelno – Włocławek – Płock - Wyszków.

Przez południową część obszaru (gmina Jabłonna) przechodzi linia kolejowa: Warszawa – Legionowo –Nasielsk – Działdowo - Gdańsk. Środkowo-wschodnią część przecina lokalna linia kolejowa Legionowo – Radzymin – Tłuszcz, z odgałęzieniem do Zegrza. Od niedawna (uruchomienie pociągu „Zegrzyk” relacji Warszawa – Zegrze) pełni ona funkcję turystyczną.

W sezonie turystycznym (przy odpowiednim stanie wód) kursuje statek pasażerski „Zefir”, z Warszawy przez Kanał Żerański i Zalew Zegrzyński do Serocka.

Liczba ludności zameldowanej na obszarze LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego na dzień 31.12.2006 r. wynosiła prawie 78 tysięcy. Ludność ta zamieszkiwała 151 sołectw, jedno osiedle (Zegrze) oraz dwa ośrodki miejskie: prawie 8-tysięczny Radzymin i niespełna 4-tysięczny Serock. Średnia gęstość zaludnienia obszaru LGD wynosiła 106,7 mieszkańców na km2, co było wartością niższą od średniej krajowej (122 osoby/km/) i wyraźnie niższą od średniej dla Mazowsza (146 osób/km2).

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".