I szkolenie PO RYBY 2007-2013

21.08.2009 r.
Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Agrolinia, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczyna realizację szkoleń przygotowujących potencjalnych beneficjentów Osi Priorytetowej 4 "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013). Szkolenia adresowane są w szczególności do lokalnych inicjatyw - organizacji i instytucji zamierzających tworzyć lokalne grupy rybackie (LGR) oraz są zainteresowane opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).

W ramach programu Lokalna Grupa Działania przeprowadziła już I Szkolenie informacyjne dotyczące ogólnych zasad realizacji Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, które odbyło się 21.08.2009 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock. W spotkaniu wzięły udział osoby zainteresowane utworzeniem Lokalnej Grupy Rybackiej na obszarze LGD.

Foto
I Szkolenie informacyjne dotyczące tworzenia Lokalnych Grup Rybackich


Foto
I Szkolenie informacyjne dotyczące tworzenia Lokalnych Grup Rybackich

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".