Podpisanie umowy LGD z Samorządem Województwa Mazowieckiego

02.06.2009 r.
Dnia 2 czerwca 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Adama Struzika – Marszałka i Piotra Szprendałowicza – Członka Zarządu, a Związkiem Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" reprezentowanym przez Edwarda Trojanowskiego – Prezesa Zarządu.

Na mocy umowy LGD będzie realizowała LSR w okresie do 2015 roku na terenie gmin: Dąbrówka, Jabłonna, Nieporęt, Radzymin, Serock, Wieliszew. Związek zobowiązuje się do osiągnięcia następujących celów ogólnych wynikających z LSR:

1) Rozwój kapitału społecznego,
2) Rozwój przedsiębiorczości,
3) Rozwój turystyki,
4) Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych;

zgodnie z określoną w LSR misją LGD: "Inicjowanie i wspieranie działań społeczności obszaru Partnerstwa na rzecz ochrony bogactwa przyrodniczego, rozwoju gospodarczego, turystyki, sportu i rekreacji, z wykorzystaniem tradycji historycznej i kultury lokalnej obszaru Partnerstwa."

Środki finansowe:

1) w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" nie mogą przekroczyć kwoty 8 398 052,00 zł:
 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przewidziano kwotę 1 351 048,00 zł,
 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" przewidziano kwotę 2 950 000,00 zł,
 "Odnowa i rozwój wsi" przewidziano kwotę 1 300 000,00 zł,
 "Małe projekty" przewidziano kwotę 2 797 004,00 zł,

2) w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" nie mogą przekroczyć kwoty 217 191,00 zł;

3) w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" nie mogą przekroczyć kwoty 2 099 513,00 zł.


Jest to pierwszy etap realizacji programu Leader, w drugim etapie Urząd Marszałkowski przystąpi do sprawdzania wniosków o finansowanie LGD w 2009 roku, po którym nastąpi podpisanie umowy, rozpoczynającej realizację założonych celów w LSR.

Foto
Podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, 02.06.2009 r.


Foto
Podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, 02.06.2009 r.


Foto
Podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, 02.06.2009 r.

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".