Składki członkowskie

Walne Zebranie Członków, które obradowało 12 maja 2010 r. podjęło uchwałę nr 11/10 w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłacania składek członkowskich .

§1. Ustala się roczne składki członkowskie na rzecz Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" w wysokościach:
a) od gmin, powiatów i banków - 5 000 zł
b) od stowarzyszeń i innych osób prawnych - 300 zł
c) od osób fizycznych - 100 zł

§2. Składka członkowska jest wpłacana jednorazowo na konto Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w terminie do 31 marca każdego roku.

Numer konta bankowego: 95 8013 0006 2001 0011 1285 0002.

§3. W przypadku nowo przyjętych członków w trakcie roku kalendarzowego, składka obowiązuje za dany rok, a termin wpłaty ustala Zarząd w uchwale o przyjęciu nowych członków.

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".