Władze LGD

Zgodnie ze Statutem Związku § 14, pkt. 1 władzami Związku są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Rada

- Walne Zebranie Członków, jest najwyższą władzą Związku.

- Zarząd, który jest tworzony przez 8 osób reprezentujących obszar LGD.

W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:

Prezes Zarządu - Edward Trojanowski
Wiceprezes Zarządu - Józef Zając (Miasto i Gmina Serock)
Członek Zarządu - Anna Choma (Gmina Wieliszew)
Członek Zarządu - Katarzyna Fularz (Gmina Jabłonna)
Członek Zarządu - Halina Grzelak (Gmina Radzymin)
Członek Zarządu - Barbara Kopcińska (Gmina Nieporęt)
Członek Zarządu - Agnieszka Salwin (Gmina Somianka)
Członek Zarządu - Ireneusz Zieliński (Gmina Dąbrówka)

- Rada, która jest tworzona przez 14 osób reprezentujących obszar LGD.

W skład Rady wchodzą następujące osoby:

Sektor publiczny:
1. Olga Muniak - Gmina Jabłonna
2. Janina Osińska - Miasto i Gmina Serock
3. Zbigniew Piotrowski - Miasto i Gmina Radzymin
4. Janusz Kubicki - Powiat Legionowski
5. Izabela Gargała - Gmina Somianka
6. Dariusz Skrzydlewski - Gmina Wieliszew

Sektor społeczny i gospodarczy:
1. Krzysztof Mata
2. Piotr Sikorski
3. Bogusława Wilgos
4. Henryk Kłębek
5. Izabella Rządzińska
6. Ireneusz Kamiński

- Komisja Rewizyjna, która jest tworzona przez 3 osoby reprezentujące obszar LGD.

- Barbara Czerniawska (Gmina Nieporęt)
- Józef Lutomirski (Miasto i Gmina Serock)
- Krzysztof Kwiatkowski (Gmina Wieliszew)

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".