Walne Zebranie Członków

(Zam: 17.10.2021 r., godz. 15.00)
Informujemy, że 1 grudnia br. o godzinie 10.30 (I termin), godz. 11.00 (II termin) w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" w Likwidacji.
Likwidator podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Związku. Zebranie odbędzie się 01.12.2021 roku o godzinie 10.30 w I terminie i o godz. 11.00 w II terminie w auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 (parter).

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie gości i uczestników – Likwidator Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego IX/21 Walnego Zebrania Członków z 26.07.2021 r.plik do pobrania
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2021-25.07.2021 r. Główna Księgowa.
6. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za okres 01.01.2021-25.07.2021 r.
7. Podjęcie uchwały nr 6/21 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za okres 01.01.2021-25.07.2021 r.
8. Przedstawienie sprawozdania likwidatora - Likwidator.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres 26.07.2021-30.11.2021 r. (na dzień zakończenia likwidacji) Główna Księgowa.
10. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.
11. Podjęcie uchwały nr 7/21 Walnego Zebrania Członków w sprawie zakończenia procesu likwidacji i przyjęcia sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Bardzo prosimy o osobisty udział w Walnym Zebraniu Członków w miejscu i podanym terminie lub delegowanie upoważnionego na piśmie przedstawiciela. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na mocy §16 ust. 4 Statutu Związku, w przypadku braku quorum w I terminie, po 30 minutach zostanie zwołane następne zebranie bez względu na liczbę obecnych osób, które odbędzie się 01.12.2021 roku o godzinie 11.00 w miejscu jak dla I zebrania. Projekty uchwał i dokumentów znajdą się na stronie internetowej: www.partnerstwozalewu.org.pl.
Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na zebraniu telefonicznie (22) 76 40 203 lub e-mailem: biuro@partnerstwozalewu.org.pl

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".