Likwidacja Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

(Zam: 15.10.2021 r., godz. 00.00)
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o likwidacji ZSPZZ.
OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ „PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO”
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/21 Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” z dnia 26 lipca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” z siedzibą w Legionowie (KRS 0000256885). Likwidatorem Związku został ustanowiony Edward Trojanowski. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 04.10.2021 r., sygn. WA.XIV NS-REJ.KRS/039874/21/324 wpisał do KRS otwarcie likwidacji Związku.
Ewentualne roszczenia wobec Związku prosimy składać w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w formie pisemnej na adres ul. gen. Wł. Sikorskiego 11/201, 05-119 Legionowo.

Likwidator
Edward Trojanowski

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".