Walne Zebranie Członków

(Zam: 09.07.2021 r., godz. 10.00)
Informujemy, że 26 lipca br. o godzinie 12.15 (I termin), godz. 12.45 (II termin) w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego".
Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” Zarząd na posiedzeniu w dniu 27.04.2021 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Związku. Zebranie odbędzie się 26.07.2021 roku o godzinie 12.15 w I terminie i o godz. 12.45 w II terminie w auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 (parter).
Porządek posiedzenia:

1. Powitanie gości i uczestników – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad. - plik do pobrania
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego XVIII/20 Walnego Zebrania Członków z 20.08.2020 r.- plik do pobrania
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok – Główna Księgowa.- plik do pobrania
6. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie uchwały nr 1/21 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.- plik do pobrania
8. Przedstawienie propozycji Zarządu dotyczącej rozwiązania Związku Stowarzyszeń.
9. Dyskusja dot. rozwiązania Związku Stowarzyszeń.
10. Podjęcie uchwały nr 2/21 w sprawie rozwiązania Związku Stowarzyszeń. plik do pobrania
11. Podjęcie uchwały nr 3/21 w sprawie wyboru likwidatora.-plik do pobrania
12. Podjęcie uchwały nr 4/21 w sprawie przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Związku Stowarzyszeń. - plik do pobrania
13. Podziękowania za 15 lat działalności Związku.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.
Bardzo proszę o osobisty udział w Walnym Zebraniu Członków w miejscu i terminie podanym
w piśmie lub delegowanie upoważnionego na piśmie przedstawiciela. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż na mocy §16 ust. 4 Statutu Związku, w przypadku braku quorum w I terminie, po 30 minutach zostanie zwołane następne zebranie bez względu na liczbę obecnych osób, które odbędzie się 26.07.2021 roku o godzinie 12.45 w miejscu jak dla I zebrania. Projekty uchwał i dokumentów znajdą się na stronie internetowej: www.partnerstwozalewu.org.pl.
Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na zebraniu telefonicznie (22) 76 40 203 lub e-mailem: biuro@partnerstwozalewu.org.pl

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".