Walne Zebranie Członków

(Zam: 06.08.2020 r., godz. 00.00)
Informujemy, że 20 sierpnia br. o godzinie 13.30 (I termin), godz. 14.00 (II termin) w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego".
Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” Zarząd na posiedzeniu w dniu 06.08.2020 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Związku. Zebranie odbędzie się 20.08.2020 roku o godzinie 1330 w I terminie i o godz. 1400 w II terminie w auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 (parter).


Porządek posiedzenia:

1. Powitanie gości i uczestników – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad. - plik do pobrania
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego XVII/19 Walnego Zebrania Członków z 06.06.2019 r.- plik do pobrania
5. Informacja o bieżącej działalności Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.- plik do pobrania
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok – Główna Księgowa.- plik do pobrania
7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.
8. Podjęcie uchwały nr 1/19 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 r.- plik do pobrania
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Bardzo proszę o osobisty udział w Walnym Zebraniu Członków w miejscu i terminie podanym
w piśmie lub delegowanie upoważnionego na piśmie przedstawiciela. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż na mocy §16 ust. 4 Statutu Związku, w przypadku braku quorum w I terminie, po 30 minutach zostanie zwołane następne zebranie bez względu na liczbę obecnych osób, które odbędzie się 20.08.2020 roku o godzinie 14.00 w miejscu jak dla I zebrania. Projekty uchwał i dokumentów znajdą się na stronie internetowej: www.partnerstwozalewu.org.pl.
Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na zebraniu telefonicznie (22) 76 40 413 lub e-mailem: biuro@partnerstwozalewu.org.pl

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".