Umowa na organizację Festiwalu podpisana

(Zam: 23.05.2018 r., godz. 13.00)
Rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Mazowieckie Biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczący unijnego wsparcia dla inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 36 przedsięwzięć z Mazowsza otrzyma unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw.
Umowa na dofinansowanie projektu złożonego przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński została podpisana przez Wicemarszałek Panią Janinę Orzełowską oraz Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pana Radosława Rybickiego i Prezesa Zarządu LGDZZ Pana Edwarda Trojanowskiego.
W tym roku na organizację Festiwalu Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński uzyskała rekordowe dofinansowanie w wysokości ponad 59 tys. zł, a wniosek na organizację IX Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw otrzymał największą liczbę punktów w ramach działania Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.
IX Festiwal odbędzie się 8 września br. na terenie Zespołu Pałacowego w Jabłonnie. Serdecznie zapraszamy.

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".