Walne Zebranie Członków

(Zam: 17.03.2017 r., godz. 14.25)
Informujemy, że 6 kwietnia br. o godzinie 13.30 w Gminnym Centrum Kultury przy ul. Moniuszki 2 odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego".
Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” Zarząd na posiedzeniu w dniu 10.03.2017 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Związku. Zebranie odbędzie się 06.04.2017 roku o godzinie 13.30 w Gminnym Centrum Kultury w Wieliszewie, ul. Stanisława Moniuszki 2.

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie gości i uczestników – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego XIV/16 Walnego Zebrania Członków z 28.06.2016 r. - plik do pobrania
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok – Główna Księgowa - plik do pobrania
6. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie uchwały nr 1/17 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 r. - plik do pobrania
8. Rozpatrzenie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z listy Członków Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
9. Informacja o bieżącej działalności Związku.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Bardzo proszę o osobisty udział w Walnym Zebraniu Członków w miejscu i terminie podanym w piśmie lub delegowanie upoważnionego na piśmie przedstawiciela. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż na mocy §16 ust. 4 Statutu Związku, w przypadku braku quorum, po 30 minutach zostanie zwołane następne zebranie bez względu na liczbę obecnych osób, które odbędzie się 06.04.2017 roku o godzinie 14.00 w miejscu jak dla I zebrania. Projekty uchwał i dokumentów znajdą się na stronie internetowej: www.partnerstwozalewu.org.pl. Równocześnie przypominamy Szanownym Państwu, członkom PZZ o obowiązku uiszczenia, do końca marca br., składki członkowskiej na konto numer 95 8013 0006 2001 0011 1285 0002.

Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na zebraniu telefonicznie (22) 76 40 413 lub e-mailem: biuro@partnerstwozalewu.org.pl.

Z poważaniem,

Edward Trojanowski
Prezes Związku Stowarzyszeń
Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".